הדברת חרקי מחסן

קיימים מינים רבים של חרקים אלה, אשר כשמם כן הם – עיקר משיכתם למזון שאנו מאחסנים ולו הם מסיבים את עיקר הנזק עד להפיכתו בלתי ראוי לשימוש ולמאכל. על אף הדמיון – מרביתם של חרקים אלו אינם חיפושיות ומדובר במינים שונים לגמרי. הם נפוצים מאד ומסבים נזק רב על ידי פגיעה באיכות חומרי גלם ומזונות מאוחסנים.  על אף שקיימים מינים שונים, יש למרביתם תכונות משותפות המקנות להן שרידות גבוהה ומקשות על המלחמה בהם.

 

חרקי מחסן ומזון – רקע כללי

חרקי המזון אינם מגיעים לביתנו באקראי תוך כדי מעופם בטבע. תחת זאת, נתיב החדירה שלהם מבוסס על מוצרי מזון נגועים שבמו ידינו אנו מכניסים אל הבית. לרוב הם סתגלנים, גם לתנאי מחיה לא נוחים ואף קשים. גופם מוגן במעטה כיטין קשיח ועמיד. תנאי הטמפרטורה האופטימליים עבורם הם 17 – 30 מעלות, אך הם מסוגלים להתפתח גם בטמפרטורות גבוהות בהרבה ולהסתגל לתנאי לחות שונים. מחזור החיים שלהם מלא וכולל ארבעה שלבים: ביצה, זחל, גולם ובוגר. בחלק מהמינים נגרם מרבית הנזק על ידי הזחל ובאחרים – על ידי הבוגר. הם מצטיינים בהטלת כמות גדולה מאוד של ביצים ועקב כך, ברבייה מהירה וחלקם אף ניחן ביכולת תעופה, המאפשרת להם תפוצה רחבה ומהירה.

מינים נפוצים

בישראל נפוצים מינים רבים של חרקי מזון ומחסן, להלן השכיחים מבניהם:

  • עש הקמח ההודי
  • חיפושית הקמח
  • חיפושית הטבק
  • חדקונית האורז

 

הדברת חרקי מחסן

הטיפול במפגע עשוי להיות מורכב מאחר ולא תמיד קל להצביע על מקורו, שעשוי להיות מזון נגוע המאוחסן אי שם בירכתי הארון או המזווה. לעתים, אפילו בובות או כריות ממולאות (בכוסמת למשל), הזרוקות במחסן עשויות להכיל חרקים אשר יתפשטו עם הזמן ויגרמו נזק רב.

קיימות דרכים מספר להדברת חרקי מחסן ומזון:

  • איתור המזון הנגוע וזריקתו או השמדתו על מנת לחסל את בית הגידול הבסיסי של המזיקים.
  • ריסוס משטחים ואזורים נגועים בחומרים ייעודיים מקבוצת פירתרואידים, המהווים סיכון נמוך לאדם ומאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה.
  • הצבת מלכודות פרומון – מלכודות משיכה המבוססות על הפצת חומר נדיף, שריחו מושך את החרקים אל המלכודת.
  • איוד בגז ייעודי הנקרא פוספין. טיפול זה יבוצע על ידי מדביר מקצועי, מוסמך לאיוד ובעל רישיון מוכר לעיסוק בתחום זה, שכן החומרים מסוכנים ביותר. כמובן שיש לבצע את הטיפול תוך שימוש במסיכות מגן וציוד ייעודי. לפני הטיפול יש לבצע ניקיון יסודי ומקי באיזור הנגע והרחקת עובדים, עוברים ושבים ובעלי חיים העלולים להיפגע מהטיפול..

 

המדבירים באגרוטל הדברות בע"מ הינם אנשי מקצוע מנוסים, בעלי ידע מקצועי רב, הסמכות וציוד מתאים, שידאגו לכך, שתוכלו לאחסן את מזונכם בסביבה הגיינית ונקייה מחרקי מזון ומחסן.